headingbilde

Et barn med Downs Syndrom
- våre egenerfarte opplevelser i en unik fortelling

"Et nytt liv" er en film om de første leveårene til barn med Downs syndrom. I filmen tar vi for oss de første leveårene til barn med Downs syndrom.

Dette er en realistisk og lærerik introduksjon til de gleder og utfordringer det vil si å få et barn med Downs syndrom. Filmen setter søkelyset på hva som skjer i familier med et barn med Downs.

Vi setter søkelyset på hva som skjer i møtene mellom foreldre til barn med spesielle behov og fagpersoner de da trenger å være i kontakt med.

Målet med denne filmen er å samle detaljkunnskap og informasjon på et sted, som igjen kan bidra til en bedre hverdag for familier som har et barn med Downs syndrom. Dermed kanskje å medvirke til økt utvikling hos det enkelte barn.

Filmen er en unik fortelling, blant annet fordi den tar for seg egenerfarte opplevelser ved det å få et barn med Downs syndrom.

deltakere et nytt liv

Stående applaus for dokumentarfilmen
Et Nytt Liv

Dokumentarfilmen Et Nytt Liv fikk stående applaus
på Landskonferansen for Downs Syndrom 2012.

Les mer...

Bestill vår DVD.

Her kan du bestille vår DVD. Pris er kr. 180,- inklusiv frakt.
DVD´en sendes omgående fra oss og faktura følger med forsendelsen.

Form Object

Siste nytt:

Mors refleksjoner rundt en liten gutt sin skolestart.

Med både Downs syndrom, alvorlig psykisk utviklingshemming og barneautisme i bagasjen, er det ikke lett for Magnus å takle store overganger.
Hvis han ikke trives på skolen, hvis det oppstår vansker og han mister ferdigheter, kan han ikke komme tilbake til barnehagen. Les mer om en mors tanker på vår BLOGG


deltakere et nytt liv

Følg oss på
Blogger, Twitter og Facebook.

Filmen produseres med støtte fra:

ExtraStiftelsen
G.C. Rieber Fondene
Visjon Vest
Bergen kommune
VPB Media AS